Kontakt i rezerwacja
Wioska Indiańska "Arapaho" Zalas gm. Krzeszowice,
30 km od KrakowaBloki programowe:
- grupa do 40 osób - czas trwania zabawy 2,5 godziny
- grupa powyżej 40 osób - czas trwania zabawy do 3 godzin


Kontakt i rezerwacja

tel. 502 002 234

mail:indianie.arapaho@wp.pl
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Paulina Buchta Arapaho ul. Garncarska 93, 32-067 Zalas . Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT) a także w celu realizacji działań podejmowanych na Państwa prośbę. Dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami a także w celach prowadzenia statystyk. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podmiotom wspierającym Paulina Buchta Arapaho ul. Garncarska 93, 32-067 Zalas w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcom usług IT przetwarzających dane na zlecenie Paulina Buchta Arapaho. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest realizacja działań podejmowanych na Państwa prośbę, nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Posiadają Państwo prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Paulina Buchta Arapaho oraz realizacji łączących strony umów. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
Paulina Buchta Arapaho ul. Garncarska 93, 32-067 Zalas
indianie.arapaho@wp.pl


 
     
   
  Wioska indiańska Arapaho | mapa strony | © 2009-2011 Utworzono w systemie darmowe strony TopCMS